แจ้งเตือนถนนทางต่างระดับเส้นทางลัดเข้าเมืองชุมพร(ศาลาลอย-นากระตาม) หวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน!!

            ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ว่าตอนนี้ถนนเส้นทางลัดตัวเมืองชุมพร ที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีคือ (บ่อนไก่-ศาลาลอย-ปากแพรก)   มีการทำถนนใหม่ เป็นถนนสายเข้าเมืองชุมพรแนวใหม่ ที่สามารถจะเป็นเส้นทางลัดเข้าตัวเมืองชุมพร และเส้นทางออกแยกอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร  ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทำถนนสายหลักอยู่แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ถนนสายรองที่มาบรรจบกับสายหลักนั้นเป็นทางต่างระดับค่อนข้างที่จะสูง อันตรายและเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีไฟส่องทาง จึงทำให้รถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงกลางคืนเกิดอุบัติเหตุไถลลงข้าง ส่วนถ้าเป็นตอนกลางวันมีรถวิ่งสวนกันก็จะทำให้รถที่จะวิ่งเข้าเส้นศาลาลอยไถลเสียหลักลงข้างทาง ทำให้ให้ได้รับบาดเจ็บและรถก็เกิดความเสียหาย ซึ่งเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีป้ายเตือน หรือ บอกให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง จึงทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง จึงอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วย

            ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยฯชุมพร  ได้ประสานงานไปยัง นายศราวุธ พ่วงแพร  ผู้ช่วยนายช่างโยธาโครงการเมืองชุมพรแนวทางใหม่ สำนักงานแขวงการทางจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการโครงการทำถนนดังกล่าว ทราบว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นโครงการเมืองชุมพรแนวทางใหม่ ตอน 1 ถนนสาย 360 กม.2 ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางลัดเพื่อไปออกทางแยกท่าแซะ และเข้าตัวเมืองชุมพรไปออกเส้นแยกทางตัน(วงเวียน) ทำให้ผู้ที่สัญจรสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าตัวเมืองชุมพร หรือเดินทางขึ้นกรุงเทพฯ ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนเส้นทางดังกล่าวนั้นมีระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญาสิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2558 พร้อมกับการติดตั้งไฟส่องทางแบบเสาคู่ทั้งสองฝั่ง ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น จะรับเรื่องและให้บริษัท คู่สัญญา ดำเนินการนำป้ายไปติดตั้งตรงบริเวณไหล่ทางของทางต่างระดับดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในข้างต้นก่อน และจะรีบดำเนินการประสานงานกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบถนนสายรองให้รีบดำเนินการในการเชื่อมทางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้