รับแจ้งเหตุไฟไหม้คลังพลาซ่า ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รับแจ้งเหตุไฟไหม้คลังพลาซ่า ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากคุณกันกวี เมื่อช่วงเวลา 13.50 น. ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้คลังพลาซ่า ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา บริเวณจุดต่อเติมชั้นบนจนเกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่  ซึ่งล่าสุด 14.30 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

แจ้งเหตุ แจ้งข่าว ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา โทร 044-270102 , 081-6686525 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แค่ทุกคน”ร่วมด้วยช่วยกัน”