‎การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ดำเนินการจ่ายน้ำประปาตามปกติแล้ว

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเพื่อโปรดทราบ ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง โดยบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ได้ดำเนินการตัดประสานท่อ PE 630 มม. บริเวณตรงข้ามการไฟฟ้าบ้านค่าย ถ.สาย 3138 บ้านค่าย-บ้านบึง แล้วเสร็จเวลา 24.00 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดการเดิม (21.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2558) 
ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ต้องขออภัยในความล่าช้าเป็นอย่างสูง ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง  ดำเนินการจ่ายน้ำประปาตามปกติแล้ว‬ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง 

โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"