เตือน มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนหมายเลข 226 ช่วงบ้านดอนชาด

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่า ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 226 (อุบล-ศรีสะเกษ) กม.321 ขาเข้าก่อนถึงบ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการปรับปรุงพื้นผิวถนน ระยะทางประมาณ 1 กม.ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วย