การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-20.30 น.
บริเวณเนินเอฟเอ็ม เนินเอสโซ่ ตำบลตลาด ตำบลเกาะขวาง หมู่ที่ 3,5 ถนนญาณวิโรจน์ ทั้งหมด ตำบลวัดใหม่ ถนนท่าแฉลบทั้งหมดและตำบลบางกะจะ

สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง 
โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"