จังหวัดชุมพรประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 9/2558

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรฝากประชาสัมพันธ์จาก นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ว่า ในช่วงวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ในช่วงวันที่ 23-26 เมษายน 2558
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทราบโดยทั่วกัน และหากมีสถานการณ์รุนแรงและต้องการความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร โทรศัพท์/โทรสาร 077 501 207, 077 503 230 และสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)