กปภ.สาขาอุบลฯ ปิดน้ำฉุกเฉินเพื่อซ่อมท่อส่งขนาดใหญ่

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากนายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานีว่า เกิดอุบัติเหตุท่อส่งน้ำ GRP ขนาด 500 มม. ระเบิด ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง หน้าหมู่บ้านอริยทรัพย์ ตำบลไร่น้อย อำเอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณตำบลขามใหญ่และตำบลไร่น้อย น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะทำการปิดน้ำและเร่งดำเนินการซ่อมท่อดังกล่าวโดยด่วน พื้นที่ผลกระทบน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ได้แก่

1.ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ซอยเทคโน บ้านเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านด้ามพร้า บ้านห้วยคุ้ม บ้านเอื้ออาทรห้วยคุ้ม บ้านนาอุดม บ้านก้านเหลือง การเคหะวนารมย์ บ้านขามใหญ่ ชุมชนเมืองใหม่ บ้านดอนแค บ้านหนองปลาปาก ถนนคลังอาวุธ
2.ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านแคนคำ บ้านนาเมือง บ้านตำแย บ้านนิคม บ้านปลาดุก บ้านโนนหงษ์ทอง
3.ตำบลในเมือง บริเวณ ถนนชยางกูร 40 ชยางกูร 42 ชุมชนเคหะวนารมย์ ถนนสุขาสงเคราะห์ (บ้านนาควาย) ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน

  ท่อดังกล่าวเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ และมีน้ำท่วมขังในบริเวณจุดเกิดเหตุ จึงอาจทำให้การซ่อมมีอุปสรรค  คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จช่วงเย็นวันนี้  กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถาม 045-243910