แจ้งเตือนจุดกลับรถอันตราย

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนมิตรภาพ ขาเข้าอุดรธานี จุดกลับรถที่ผ่านโลตัวเอ็กซ์ตร้า หน้าราชาซิตี้ เป็นจุดกลับรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย เพราะ ถนนช่วงที่ขับมาเป็นเนินแล้วคล้อยต่ำลงมา ผู้ใช้รถควรชะลอรถ และควรขับด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

*** แจ้งเหตุ เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677
สามารถแจ้ง เหตุร้าย เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530