24 กุมภาพันธ์ สิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน

26 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย รับแจ้งจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจ.เชียงรายว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันนี่ 24 ก.พ.58 โดยลมระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมฝ่ายใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนมากกว่า 60% ของพื้นที่ และคาดว่าฤดูร้อนของประเทศไทยและจะสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และจะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป ดังนั้น ในช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดู ขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพและอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะพายุลมแรง สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย โทร.053-600561-2