กฟภ.เชียงรายแจ้งดับกระแสไฟฟ้า

26 ก.พ.58 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ได้รับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.เชียงราย เรื่องการดับกระแสไฟฟ้าเพื่องานก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยจะทำการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านสันโค้งหลวงปากซอย 6 ถึงแยกเข้าหมู่บ้านกรรัฐ และบ้านสันโค้งหลวงซอย 7 ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เตรียมพร้อมกับการดับกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็น อาจทำให้สิ่งของแข็งเสียหายได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย โทร 053-600561-2