ถนนสี่เลนสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่เปิดใช้งาน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้ถนนสาย  นครศรีฯ-อำเภอหัวไทร ว่า ถนนสายนี้ได้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางสี่ช่องจราจร  แล้วเสร็จมาประมาณ 1  ปีแล้ว แต่ปรากฏว่ามีช่วงที่ยังไม่เปิดให้รถวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จาก หน้าปั้ม ปตท.บ่อล้อถึงวัดจันทร์  ยังไม่ได้เปิดให้รถเข้าไปใช้ ทำให้รถต้องใช้เลนเดิม วิ่งสวนทางกัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ลงพื้นที่ พบว่า บริเวณตรงข้ามวัดสระไคร ระยะทางประมาณ 15 เมตร ยังไม่ได้ลาดยาง และบริเวณปากทางบ้านทุ่งเฟื้อ  ระยะทางประมาณ 20 เมตร ก็ยังไม่ได้ลาดยางเช่นกัน

                จากการได้สอบถามไปที่ นายถนัด  บ่วงดักใจ  ผู้อำนวยการแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ทราบว่า ในช่วงที่มีการก่อสร้าง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางรายมีปัญหาเรื่องค่าชดเชย ทำให้บริษัทก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ขณะนี้กรมทางหลวงได้จัดการเรื่องค่าชดเชยเรียบร้อยแล้ว  และแขวงการทางนครศรีฯ ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้วจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในต้นเดือนมีนาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน  1 เดือน  ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์  โทร. 075-431166 , 081-4239852

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช  1677 ดีแทค โทร.ฟรี