แจ้งเตือน ถ.มิตรภาพ กม.72 ขาเข้า กทม.ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง นครราชสีมา มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร

แจ้งเตือน...ถ.มิตรภาพ กม.72 ขาเข้า กทม. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร
จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ในระหว่างการเดินทางลงพื้น พบมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถ.มิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพช่วง กิโลเมตรที่ 72 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กม.เหลือช่องทางการจราจรเพียงหนึ่งช่องทาง จึงขอฝากแจ้งเตือนสำหรับท่านที่ต้องเดินทางจากโคราชเข้ากรุงเทพโปรดใช้รถใช้ ถนนด้วยความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าว
 

แจ้งเหตุ แจ้งข่าว ขอความช่วยเหลือผ่านมายังร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-270102 , 081-6686525 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แค่ทุกคน”ร่วมด้วยช่วยกัน”