เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  รับสมัครงาน/หางาน จาก ทั้งหมด
  รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน    
  ผู้แจ้ง       คุณ วิษณุ    นึกอนันต์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ร้านวิษณุคาร์แคร์ เลขที่ 729/29 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง วันที่แจ้งเหตุ   20/04/2014 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 07.30 น. นายวิษณุ นึกอนันต์ แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ร้านวิษณุคาร์แคร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง - ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่ง - พ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 3 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับพนักงานล้างรถ    
  ผู้แจ้ง       คุณ วิษณุ    นึกอนันต์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ร้านวิษณุคาร์แคร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมื วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 11:00 น.
  รายละเอียด เมิ่อเวลา 10.00 น. นายวิษณุ นึกอนันต์ แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ร้านวิษณุคาร์แคร์ ต้องการรับพนักงานล้างรถ จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 5 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  อบจ.พิษณุโลกเปิดรับสมัครพนักงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ มนต์ชัย    วิวัฒน์ธนาฒย์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   20/03/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง อบจ.พิษณุโลกเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 19 ตำแหน่ง 52 อัตรา ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 17 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สนง.ขนส่งอุบลฯรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ ธีระพล    อรุณะกสิกร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   13/03/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด นายธีระพล อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่ง จังหวัดอ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 99 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม    
  ผู้แจ้ง       คุณ นฤดล    ยืนยง จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเร วันที่แจ้งเหตุ   22/01/2014 เวลา 13:00 น.
  รายละเอียด นายนฤดล ยืนยง แจ้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตราปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะท...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 26 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ม.นเรศวร รับสมัครงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ ขวัญชนก    อ่ำชาวนา จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่แจ้งเหตุ   22/01/2014 เวลา 13:00 น.
  รายละเอียด นางสาวขวัญชนก อ่ำชาวนา แจ้ง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการส่งเ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 26 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ม.ราชภัฏอุบล รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ หทัยกาญจน์    พลโกษฐ์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   07/01/2014 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพยาบาล คณะพยาบาลศ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 55 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  อำเภอเมืองสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ จักรี    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดสระแก้ว วันที่แจ้งเหตุ   20/12/2013 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด นายจักรี ทองเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานหลัก ของกรมการปกครอง ตำแหน่งที่รับสม...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 45 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือน ธันวาคม 2556    
  ผู้แจ้ง       คุณ เกษม    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดสระแก้ว วันที่แจ้งเหตุ   18/12/2013 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด นายเกษม สุทธิรักษ์ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย” ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน สำหรับเดือน ธันวาคม 2556 นี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธัน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 27 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เรือนจำจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคลากรเพื่อปฎิบัติงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ คัมภีร์    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว วันที่แจ้งเหตุ   26/11/2013 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่ง เจ้าพน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 36 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 88 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช