เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  รับสมัครงาน/หางาน จาก ทั้งหมด
  เทศบาลตำบลหนองผือ รับสมัครพนักงานเทศบาล    
  ผู้แจ้ง       คุณ เทศบาลตำบลหนองผือ    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   21/08/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ ระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 1 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบล รับสมัครงาน 1 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.อุบล    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   21/08/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงิน 15000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วัน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 1 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สพภ.7 รับสมัครฝึกอบรม 2 สาขาช่าง ฟรี ด่วน    
  ผู้แจ้ง       คุณ วินัย    ขันติวิศิษฎ์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   01/08/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี แจ้งว่า สถาบันฯ ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระด...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 9 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เปิดรับสมัครงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ ทองศรี    จันขาว จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ 138/35 – 36 หมู่ 7 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเ วันที่แจ้งเหตุ   21/07/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 13.08 น. นางสาว ทองศรี จันขาว ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีความประสงค์จะรับ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 9 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ กิตตินาถ    แก้วผัด จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   20/06/2014 เวลา 11:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 10.27 น.คุณกิตตินาถ แก้วผัด ผช.กรรมการผู้จัดการ VRP Engineering & Trading Co., Ltd. แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง สำหรับทุกท่านที่สนใจ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 20 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัคร นักจิตวิทยา    
  ผู้แจ้ง       คุณ จักริน    สมบูรณ์จันทร์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง วันที่แจ้งเหตุ   16/06/2014 เวลา 17:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 14.40 น. นายจักริน สมบูรณ์จันทร์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง โรงพยาบาลวังท...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 5 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้    
  ผู้แจ้ง       คุณ จักริน    สมบูรณ์จันทร์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง วันที่แจ้งเหตุ   16/06/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 14.40 น. นายจักริน สมบูรณ์จันทร์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง โรงพยาบาลวังท...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 8 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับคนพิการเข้าทำงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ กัญญ์ฐญาณ์    ภู่สวาสดิ์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 6 ต.หัวร วันที่แจ้งเหตุ   16/06/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 15.20 น. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 3 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ‏    
  ผู้แจ้ง       คุณ ลักษณา    สิริเวชประเสริฐ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษ วันที่แจ้งเหตุ   16/06/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 15.40 น. นางสาวลักษณา สิริเวชประเสริฐ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 7 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครงาน ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย    
  ผู้แจ้ง       คุณ กิตตินาถ    แก้วผัด จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   16/06/2014 เวลา 09:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 08.20 น.คุณกิตตินาถ แก้วผัด แจ้งผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ศูนย์ติดตั้ง NGV / LPG “มาตรฐานดีเยี่ยม” แห่งแรกของประเทศไทย ประกาศด่วนสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงา...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 9 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 89 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช