เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  แรงงาน จาก ทั้งหมด
  จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   22/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี และเตรียมความพ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 1 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   21/04/2014 เวลา 17:00 น.
  รายละเอียด นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานเชียงราย ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 –15.00 น. ที่เชียงรายมอลล์ แอนด์ทวียนต์ ช...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 2 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  อบจ.พิษณุโลก รับสมัครครูอัตราจ้าง    
  ผู้แจ้ง       คุณ มนต์ชัย    วิวัฒน์ธนาฒย์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   25/03/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 16.01 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสร...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 6 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   18/03/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานเชียงราย ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 –15.00 น. ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหา...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 7 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ตรวจคนเข้าเมือง สนธิกำลังตำรวจน้ำ - นรข.ลาดตระเวนในน้ำโขงเข้ม หลังชาวซินเจียงอุยกูร์ ลอบขึ้นฝั่งโผล่กลางเมืองเชียงราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เชียงแสน วันที่แจ้งเหตุ   17/03/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด วันที่ 14 มี.ค.57 เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกับตำรวจน้ำ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ได้เปิดปฏิบัติการตรวจเข้มตามลำแม่น้ำโ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 5 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จ้างแรงงานผู้ต้องขังภายในเรือนจำ    
  ผู้แจ้ง       คุณ พงษ์มิตร    ประเสริฐสกุล จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพ วันที่แจ้งเหตุ   14/03/2014 เวลา 11:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 10.10 น. นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริม...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 5 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จัดหางานจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไอที    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   18/02/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้อง...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 6 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดงานวันนัดพบแรงงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   14/01/2014 เวลา 11:00 น.
  รายละเอียด นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ที่เชียงรายมอลล์แอนด์ทวียนต์ ชั้น 2 อำเภอเมือ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 15 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขยายการคุ้มครองแรงงานไปยังแรงงานนอกระบบ    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   10/01/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานนอกระบบ และกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาสมัครแรงงานและผู้สื่อข่าวภา...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 15 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  กอ.รมน.เชียงใหม่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่แจ้งเหตุ   17/12/2013 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เช้าวันนี้ (17 ธ.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ ผสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือน เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวประมาณ 200 คน ที่เร่ขายแรงงานย่านตลาดคำเที่ยง...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 11 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 29 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช