เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  แรงงาน จาก ทั้งหมด
  จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   16/12/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด นางเพียงภาพ วิทยชำนาญกุล จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมกับงานวันนัดพบแรงงาน ที่บริเวณวัดขัวแคร่ ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 3 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จัดหางานจังหวัดเชียงรายสรุปยอดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   04/11/2014 เวลา 13:00 น.
  รายละเอียด นางเพียงภาพ วิทยชำนาญกุล จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้า...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 13 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน    
  ผู้แจ้ง       คุณ วิชัย    ผิวสะอาด จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เลขที่ 99 หม วันที่แจ้งเหตุ   14/10/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายวิชัย ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มีความประสงค์จะเปิดรับสมั...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 14 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   14/10/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายคมสันต์ พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานเชียงราย ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 –15.00 น. ที่เชียงรายมอลล์ แอนด์ทวียน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 12 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว    
  ผู้แจ้ง       คุณ ศุภรัตน์    มีเพียร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด วันที่แจ้งเหตุ   17/09/2014 เวลา 10:00 น.
  รายละเอียด นางสาวศุภรัตน์ มีเพียร ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ตามที่กระทรวงแรงงานมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เบ็ดสร็จ ( One Stop Service ) เพื่อแก้...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 18 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ลำพูนย้ายศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ไปที่โรงพยาบาลลำพูน    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองลำพูน วันที่แจ้งเหตุ   08/09/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลำพูน ขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน และได้ดำเนินกา...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 24 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จ.ชุมพรชี้แจ้งทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดชุมพร วันที่แจ้งเหตุ   25/08/2014 เวลา 13:00 น.
  รายละเอียด นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในก...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 17 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เชียงรายจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ3 สัญชาติ    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   14/08/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตรีพัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 30 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  แรงงานจังหวัดเชียงรายจัดอบรมสองภาษาต้านค้ามนุษย์    
  ผู้แจ้ง       คุณ จัดหางาน จ.เชียงราย    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.แม่สาย วันที่แจ้งเหตุ   07/08/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด ที่ห้องประชุมเชียงตุง โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัด "โครงการประชุมอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โดยมี นายคมส...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 21 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย    
  ผู้แจ้ง       คุณ จรัญชัย    ก่อศรีพิทักษ์กุล จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   28/07/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 14.40 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz เรื่อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 28 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 30 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช