เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  ที่ดินทำกิน จาก ทั้งหมด
  พัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดิน    
  ผู้แจ้ง       คุณ เจษฎา    บูรณะ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ กลุ่มวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ถ วันที่แจ้งเหตุ   02/12/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายเจษฎา บูรณะ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก กรมที่ดินได้อนุมัติให้จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ตามแ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 18 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ปรึกษาเรื่องที่ดิน กรณีพิพาท    
  ผู้แจ้ง       คุณ ดิลก    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   15/10/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด คุณ ดิลก จาก กรุงเทพฯโทรมาปรึกษากับทางศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ว่า ตนเองเพิ่งซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่สาย และได้โอนกรรมสิทธิ์มาได้ประมาณ 2 เดือน สองวันก่อนลูกจ้างที...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 28 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ป่าไม้ที่ 2 เชียงราย สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เข้าทำการรื้อถอนต้นยางพารา ที่ปลูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เวียงป่าเป้า วันที่แจ้งเหตุ   25/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 เม.ย.57 นายสมศักดิ์ เจียมสงวนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 47 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ปรึกษาการโอนที่ดิน    
  ผู้แจ้ง       คุณ สุไพร    ** จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เวียงชัย วันที่แจ้งเหตุ   19/02/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด คุณสุไพร จาก ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปรึกษาว่า ที่ดินเป็น นส.3ก ชื่อเดิมเป็นของแม่แล้วโอนมาให้ลูกชาย และตอนนี้ต้องการแบ่งที่ดินผืนนี้ออกเป็น 2 ส่วนแล้วโอนกรรมสิทธิให้เจ้าของไปเลย อยากทราบว่...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 45 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน    
  ผู้แจ้ง       คุณ สุธรรม    หนูงาม จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   29/01/2014 เวลา 08:00 น.
  รายละเอียด เมื่อเวลา 08.16 น. นายสุธรรม หนูงาม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก FM.94.00MHz ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกได้มีโครงการเร่งรัดกา...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 48 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเชียงราย - พะเยามอบกระเช้าให้กำลังใจป่าไม้เชียงราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   08/01/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด วันนี้ (8 ม.ค.57) ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) อ.เมืองเชียงราย ได้มีชาวบ้านจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จ.เชียงราย และพะเยา ประมาณ 150 คน พากันเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงร...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 57 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ชาวบ้านดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย บุกศาลากลางทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   30/08/2013 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด วันที่ 29 ส.ค.56 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กลุ่มประชาชนจาก ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ประมาณ 200 คน ได้พากันไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้จังหวัดเพื่อเรียกร้องให้ทางราชการช่วยเหลือกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 74 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ททท.ตราด จัดทำโครงการ “เกาะช้างหรรษา ท่องเที่ยวหน้าฝน” กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Green Season    
  ผู้แจ้ง       คุณ วรนิติ์    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ททท.สำนักงานตราด วันที่แจ้งเหตุ   05/07/2013 เวลา 10:00 น.
  รายละเอียด นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด เปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยว Green Seasonซึ่งมีบรรยากาศแห่งความชุมชื้น เขียวชอุ่ม ของพื้นที่ในภาพร...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 75 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ชาวบ้าน กว่า 1,000 คน ปิดถนน น่าน-บ้านหลวง -พะเยา เรียกร้องความชัดเจนกรณีจับชาวบ้านบุกรุกป่าสงวน    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองน่าน วันที่แจ้งเหตุ   28/05/2013 เวลา 12:00 น.
  รายละเอียด เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 56 เวลา 13.30 น. ชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จาก 2 ตำบล ต.สะเนียน และ ต.เรือง อ.เมืองน่าน กว่า 1,000 คน รวมตัวปิดถนนสายน่าน-บ้านหลวง-จ.พะเยา หน้าโรงเรียนบ้านสองแคว ต.สะเนียน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 92 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  บุกยึดรีสอร์ทหรูกลางป่าเชียงราย สั่งล่านายทุนใหญ่ต่างชาติ    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่แจ้งเหตุ   28/05/2013 เวลา 12:00 น.
  รายละเอียด 27 พ.ค.56 นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนธิกำลังกับตำรวจ สภ.เวียงเชียงรุ้ง และฝ่ายปกครอง กว่า 100 นาย บุก...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 74 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 17 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช