เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  อุบัติเหตุ จาก ทั้งหมด
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์จังหวัดลำปางไม่ลดลง บาดเจ็บ 78 คน เสียชีวิต 5 ราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.ลำปาง    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองลำปาง วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด วันที่ 18 เมษายน 2557 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดลำปาง สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 6 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จังหวัดแพร่ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2557 จำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.แพร่    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองแพร่ วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด วันนี้(18 เม.ย.57) ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานปิด “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557” โด...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 2 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  แม่ฮ่องสอนปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เสียชีวิต 1 ราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.แม่ฮ่องสอน    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วง 7 วันอันตราย ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 1 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ จ.พะเยา รวม 7 วันเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองพะเยา วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด วันนี้(18 เม.ย.57) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพะเยา รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวันที่เจ็ด (17 เม.ย.) ของการปฏิบัติการรณรงค์เฝ้าระวังอันตราย "ร่วมสร...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 3 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จังหวัดเชียงรายสรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ ภูดิส    กิติสถาพร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย วันที่แจ้งเหตุ   18/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด จังหวัดเชียงรายสรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 วันที่ 17 เม.ย. 2557 - การเกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง - บาดเจ็บ 5 คน (ชาย 3 คน,หญิง 2 คน) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เมาสุร...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 1 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ปชส.จังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานช่วงสงกรานต์ปี 2557    
  ผู้แจ้ง       คุณ เสรีย์    ศีรพราย จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ จังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   17/04/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นายเสรีย์ ศรีพราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 บ่ายวันนี้ ( 17 เม...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 2 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  อุบัติเหตุ 6 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก    
  ผู้แจ้ง       คุณ เสรีย์    ศรีพราย จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   17/04/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด คุณเสรีย์ ศรีพราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า วันที่ 6 ของการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุ 75 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 87 คน ม...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 3 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  การแถลงข่าวสื่อมวลชนและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก    
  ผู้แจ้ง       คุณ เสรีย์    ศรีพราย จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่า วันที่แจ้งเหตุ   17/04/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด คุณเสรีย์ ศรีพราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพิษณุโลกขอเรียนเชิญ สื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลางทุกแขนงใน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 2 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  จังหวัดพะเยา เกิดอุบัติเหตุสะสมแล้ว 63 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 61 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองพะเยา วันที่แจ้งเหตุ   16/04/2014 เวลา 17:00 น.
  รายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดพะเยา สรุปรายงานวันที่ห้าของการปฏิบัติการรณรงค์ 7 วันอันตราย พบว่า วันที่ 15 เมษายน 2557 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 6 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  7 วันอันตราย จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุสะสมแล้ว 55 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 56 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย    
  ผู้แจ้ง       คุณ ประชาสัมพันธ์ จ.แพร่    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองแพร่ วันที่แจ้งเหตุ   16/04/2014 เวลา 17:00 น.
  รายละเอียด เช้าวันนี้ (16 เม.ย. 57) ที่ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 8 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 1864 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช