ร่วมุด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี
 
 
 
เวทีประชาคมเทศบาลเมืองวารินชำราบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ...
วานนี้ (28 มีนาคม 2557) ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเท...
สพภ.๗ อุบลฯ เข้ารับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ...
นาวาอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ประธานพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนัก...
“สธ. นำร่องรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุ 20-50 ปีเริ่มจังหวัดแรกที่...
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ...
แจ้งแมวหาย...
คุณบงกช แจ้งแมวหายจากบ้าน เมื่อวานนี้ (27 มี.ค.57) คาดว่าอยู่ในเขต อ.วารินชำราบ แถวร้าน ส.คูลลิ...
ทต.คำน้ำแซบ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความส...
วานนี(26 มี.ค.57) สำนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัด...
พมจ.อุบลฯ จัดอบรมให้มีความรู้ความ และเข้าใจผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ...
ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชกา...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจา...
ภัยจากสถานการณ์อุทกภัย โดยได้สมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง รวมทั...
ทีมงาน Farmer info จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง จ.ศรีสะเกษ ...
เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง ม.16 ต.หนองแค อ.ราษีไศล ...
แจ้งคืบหน้า ...ไฟส่องสว่าง ทางเข้าหมูบ้านเอื้ออาทร วารินฯ แก้ไขเป็นที่เรียบร้อย...
คืบหน้า กรณีที่คุณหนูเวียน และป้าจี ได้แจ้งผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี ว่า ไฟฟ้าส่องสว...
แจ้งคืบหน้า ...ไฟส่องสว่าง ทางเข้าหมูบ้านเอื้ออาทร วารินฯ แก้ไขเป็นที่เรียบร้อย...
คืบหน้า กรณีที่คุณหนูเวียน และป้าจี ได้แจ้งผ่าน "รายการร่วมด้วยช่วยกัน 102.75 จ.อุบลราชธาน...
เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ ระบุใช้งาน 200 ปีเขมราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบการสมโภชและฉลองสมบู...
ที่วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกอบพิธี...
ม.อุบลฯ อบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินทรัพยากรปร...
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่...
อุบลไบโอ เอทานอล เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน เตรียมเพิ่มกำลังการผลิต รองรับความ...
วานนี้ (24 มี.ค.57) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล ได้เป...
กปภ.อุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายน้ำฉุกเฉิน เพื่อซ่อมท่อ...
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายน้ำฉุกเฉิน เนื่องจาก ท่อส่งน้ำ GRP ขนาด 500 มม. ไ...
จังหวัดอุบลราชธานีประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...
วันนี้ ที่หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า...
ประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 25...
ที่ห้องประชุม poc ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์รองราชการจังหวัดอ...
24 มีนาคม วัน"วัณโรคสากล" ...
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพั...
คนบ้าขโมยจักรยาน ...ของใครหาย รับได้ที่ สภ.เมืองอุบลฯ...
คุณวิจารณ์ สมาชิกแฟนรายการ "ร่วมด้วยช่วยกัน" จ.อุบลราชธานี แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 14...
|<  <Prev  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next>  >| 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com