ร่วมุด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี
 
 
 
ม.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และงานมห...
วานนี้ (2 เมษายน 2557) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าว การจับกุมยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 58,000 เม็...
วานนี้ (2 เมษายน 2557) ที่โรงเรียนทรายทอง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัย ส...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดแผน ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สกัดกั้นยาเสพติดแล...
วานนี้ ที่ โรงเรียนทรายทอง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดแผน ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สกัดกั้นยาเสพติดแล...
วานนี้ ที่ โรงเรียนทรายทอง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้...
แจ้งคืบหน้า** ฝาท่อระบายน้ำยุบ...ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**...
กรณีคุณไพรัต แจ้งว่า ฝาท่อระบายน้ำที่เป็นฝาปูนที่ถนนอุบล-ตระการ ซอย 10 (ถนนศรีแสงทอง) หน้าซอย ต...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีลงนามบันทึกข้อต...
วันนี้ (2 เม.ย.2557 ) ที่ ห้องประชุมจินดารัตน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์...
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช...
วันนี้ ( 2 เม.ย.57) ที่ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนายวัยชัย สุทธิวรชัย ผู้...
ผลการเลือกตั้ง สว.จ.อุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ ประชาชนมาใช้สิทธิแค่ 48.97% ...
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดอุบลราชธานี...
พัฒนาฝีมือแรงงาน อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ อบรมภาษา เพิ่มปร...
นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการพั...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลงานด้า...
วานนี้ ( 28 มี.ค.57) ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายวันชัย สุทธิวร...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาหน้าหีบ...
วานนี้ ( 28 มีนาคม 2557) นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญพวงมา...
สำนักงานป.ป.ช.อุบลฯจัดค่ายเยาวชนอุบลสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น...
วานนี้ ( 28 มีนาคม 2557) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนังานป้องกัน...
เวทีประชาคมเทศบาลเมืองวารินชำราบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ...
วานนี้ (28 มีนาคม 2557) ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเท...
สพภ.๗ อุบลฯ เข้ารับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ...
นาวาอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ประธานพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนัก...
“สธ. นำร่องรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุ 20-50 ปีเริ่มจังหวัดแรกที่...
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ...
แจ้งแมวหาย...
คุณบงกช แจ้งแมวหายจากบ้าน เมื่อวานนี้ (27 มี.ค.57) คาดว่าอยู่ในเขต อ.วารินชำราบ แถวร้าน ส.คูลลิ...
ทต.คำน้ำแซบ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความส...
วานนี(26 มี.ค.57) สำนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัด...
พมจ.อุบลฯ จัดอบรมให้มีความรู้ความ และเข้าใจผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ...
ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชกา...
|<  <Prev  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next>  >| 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com