ร่วมด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี

 
 
 

แถลงข่าวโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 วันนี้ (15 ก.พ.53) ณ ห้องอาหารขายดีภัตตาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ คณบดีบัฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปิยะวรรณ ธนโชคฐานพัฒน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ไพจิตร พึ่งภพ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ศรีธัญรัตน์ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดอุบลราชธานี ว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2542 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชนบทและชุมชนต่างๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งที่ 2 ที่ดำเนินกรเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดังนั้น มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงได้นำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ) มาเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดอุบลราชธานี ท่านใดสนใจจะเข้าศึกษาต่อติดต่อคอาจารย์สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา ผู้ประสานงานอำนวยการโครงการฯ 089-8461792


 
กิจกรรมอื่นๆ
  แจ้งร่วมด้วยฯ พี่สาวป่วย หมอบอกให้กลับบ้าน สงสัยทำไมไม่รักษา !!
  ตามหาสุนัขหาย ... พบเบาะแส หรือส่งคืน มีเงินรางวัล 5,000 บาท
  การค้าภายในอุบลฯ ตรวจสอบก๋วยจั๊บ ชามละ120 บาท ย้ำ! หากไม่ติดป้ายมีโทษปรับ และผู้แจ้งจะได้รับสินบนนำจับ 25%
  พลเมืองดีช่วยเหลือกรณีลืมกุญแจรถ
  ขอรับบริจาคเลือดกรู๊ป O ด่วน !!
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้สีแดง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com