ร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี
 
Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครงาน ๑๐ อัตรา

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : อัตราที่ ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ อัตราที่ ๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและ การโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาไฟฟ้า รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

๖. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๗. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ และ ๒๐๓๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubru.ac.th


 
กิจกรรมอื่นๆ
  เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one ( To be number one Idol รุ่นที่ 5 ) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
  เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one ( To be number one Idol รุ่นที่ 5 ) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
  โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปี 2558 สื่อมวลชนสัมพันธ์
  เทศบาลนครอุบลฯ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายส่งการสื่อสารและสายเคเบิ้ลบนถนนสายหลัก
  ข่าวดี เกษตรกรชาวสวนยางสนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรฯ สมัครได้ถึง 30 ม.ค.นี้
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com