ร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี
 
Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครงาน ๑๐ อัตรา

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติ : อัตราที่ ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ อัตราที่ ๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและ การโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาไฟฟ้า รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

๖. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๗. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ และ ๒๐๓๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubru.ac.th


 
กิจกรรมอื่นๆ
  ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง กว่า 300 นาย เข้าตรวจค้นเรือนจำกลางอุบลราชธานี พบสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต้องห้ามจำนวนมาก
  “เผย ผู้หญิงเสี่ยง 'อัมพฤกษ์ -อัมพาต' เฉียบพลัน”
  อบจ.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลฯ เตรียมวางระบบขนส่งมวลชนทางรถราง ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
  นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวนานาชาติ อำเภอเขมราฐ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ทม.เดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com