ร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี
 
Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

กระทรวงสาธารณสุข MOU ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดทำแผนผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

วันที่ 09 กันยายน 2554 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบนโยบายการวางแผนการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาล ณ ห้องทับทิมสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
จากนั้น นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกพื้นที่ และเป็นการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขที่จะสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมี นพ.สุรพร ลอยหา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ๑๓ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นายองอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นายทวีศิลป์ อังคุระษี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, ศ.พิเศษ ไพจิตร ปวะบุตร ประธานมูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นางนภาดล สีหพันธ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, ผศ.จริยา ปัณฑวังกูร คณบดีวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และ ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยบุคลากรในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๓
นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย “การขาดแคลน การผลิตและสรรหาบุคลากรสาขาการพยาบาล” และการประชุมกลุ่มย่อยระดมสมองในการวางแผนการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑๓


 
กิจกรรมอื่นๆ
  บขส. จัดแผนเดินรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ช่วงวันที่ 26 -30 ธ.ค.นี้
  “สคร.7 เตือนผู้ปกครองระวังเด็กจมน้ำในวันลอยกระทง”
  เทศบาลนครอุบลฯ เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
  ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครอบรมการขอใบอนุญาตขับรถ
  เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ :  (045) 318-199

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com