Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

ลงนามสัญญา ผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพร เพื่อผู้ป่วยเอดส์และเบาหวาน

วันที่ 14 มกราคม 2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามสัญญาเรื่อง การผลิต ผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรในอาคาร(โรงงาน)เห็ดราวิทยา ขึ้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท Kondore Holding NV, Netherlands Antilles Corporation
โดย บริษัท Kondore Holding NV, Netherlands Antilles Corporation เป็นผู้ว่าจ้าง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับจ้าง ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 3,000,000(3ล้าน) แคปซูลต่อปี โดยคิดค่าจ้างแคปซูลละ 30 สตางค์ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม Royalty Fee ไม่น้อยกว่า 8% ของยอดจัดจำหน่าย เมื่อผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรได้รับสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินรางวัล หลังทำสัญญาจ้าง เป็นเงิน 3 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
1.มอบเงิน 1,200,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับมอบโดย รศ.ดร วินิจ โชติสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.มอบเงิน 6,00,000 บาท ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3.มอบเงิน 1,200,000 บาท ให้กับ ดร.นิภาพร อามัสสา นักวิจัยด้านพืช ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดสมุนไพร เพื่อใช้ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเอดส์
ซึ่งเงิน 3 ล้านบาทนี้ บริษัท Kondore Holding NV, Netherlands Antilles Corporation มอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ นักวิจัยคือ ดร.นิภาพร อามัสสา จนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดสมุนไพร เพื่อใช้ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเอดส์
เมื่อดำเนินการผลิตและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะจัดสรรรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และนักวิจัย ร้อยละ 70:20:10 ตามลำดับ
ในการนี้ ผู้รับจ้างคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี และออกค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ส่วนผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท Kondore Holding NV, Netherlands Antilles Corporation จะรับผิดชอบค่าบุคลากร ค่าแรงงานทั้งหมด รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง และภาษีอากร โดยสัญญามีกำหนด 3 ปี มี Drs.H.B.(Risk) KLinkenbijl ประธานบริษัท คอนโดร์ โฮลดิ้ง ลงนามผู้ว่าจ้าง รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามผู้รับจ้าง ดร.นิภาพร อามัสสา หัวหน้านักวิจัย และ รศ.ดร นิวัฒ เสนาะเมือง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามเป็นพยาน


 
กิจกรรมอื่นๆ
  ผลการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๒
  งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2552
  ใบอนุญาตขับเป็นแบบใหม่..
  สกลนครเปิดศูนย์อำนวยการฯ ลดอุบัติเหตุช่วง ปีใหม่ 52
  โครงการผู้ว่าราชการพบสื่อมวลชน
 
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\ruamduay\rd_sakolnakhon\pv_sakolnakhon.php on line 407
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสกลนคร
admin@rakbankerd.com