ร่วมด้วยช่วยกัน พิษณุโลก

 
 
 

เทศบาลตำบลหัวรอ ติวเข้มแม่ค้าจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปในตลาดสดเทศบาล เน้นคุณภาพอาหารต้องสะอาด รดชาติอร่อย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลหัวรอ ติวเข้มแม่ค้าจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปในตลาดสดเทศบาล เน้นคุณภาพอาหารต้องสะอาด รดชาติอร่อย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

เช้าวันนี้ ( 29 ส.ค.56 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิชัย ภุมรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ แก่ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย โดยเฉพาะน้ำมันประกอบอาหาร เน้นย้ำถึง โทษพิษภัยของน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร สามารถพัฒนายกระดับร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันวิธีการดำรงชีวิตของคนไทย ประชาชนส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทาน เพราะสะดวกสบาย ประกอบกับมีร้านขายอาหารสำเร็จรูปจำนวนมาก หากผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญ ไม่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ก็จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งที่ผ่านมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวรอ ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย จึงได้มีการจัดอบรมให้ผู้ประการการเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าในตลอดสดเทศบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


 
ประเด็นอื่นๆ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการคัดกรองโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เนื่องในวันรณรงค์หัวใจโลก
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำมาก แนะ 7 มาตรการเข้มตัดตอนโรคเพื่อลดการเสี่ยง
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมระวังงูพิษกัดอาจถึงตายได้‏
  ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกแนะนายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชาและพม่า เพื่อให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533‏
  วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบุญโครงการทอดผ้าป่าหัวเรือ
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com