ร่วมด้วยช่วยกัน พิษณุโลก

 
 
 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ระดับจังหวัด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการคำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553 ถึง 2554
ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่ 2 ปี 2554 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2553 – 2554 ของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และโครงการเพิ่มสภาพคล่องและการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553 – 2554 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในรอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกมีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 40,990 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,110,854 ไร่เศษ แต่ผ่านการรับรอง จำนวน 40,896 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,104,219 ไร่เศษ ส่วนโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกมีโรงสีที่เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรแล้วจำนวน 10 โรงได้แก่ โรงสีคงเจริญ อ.บางกระทุ่ม โรงสีมุ่ยเฮงรุ่งเรือง โรงสีเจริญพาณิชย์ โรงสีสหกิจ อ.เมืองพิษณุโลก โรงสีโชครุ่งเรือง โรงสีจักรศิลป์ไพศาล โรงสีรุ่งโรจน์พืชผล บริษัทจำกัดธนวัฒน์ไรซ์มิลล์ อ.พรหมพิราม และโรงสี ส.ธนวัฒน์พืชผล โรงสีโชคสันติ อ.บางระกำ และในส่วนของโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ปี 2553 - 2554ของจังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2554 โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันกู้ และระยะเวลาสิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม 2554 โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพื่อให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนำเสนอคณะอนุกรรมการ กขช. ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา คัดเลือกและอนุมัติต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดยังได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงสีที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยโรงสีมุ่ยเฮงรุ่งเรือง โรงสีธนารัตน์ธัญญะกิจ และโรงสีรุ่งโรจน์พืชผล อีกด้วยรั้งนี้นี้ในทีระชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงสี กขช. ังหวัดนกู้ และระยะเวลาสิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยเดือนสิงหาคม 2554

ขอบคุณ ภาพ/ข่าวจากเสรีย์ ศรีพราย สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


 
ประเด็นอื่นๆ
  ประกาศหาญาติของนายสายัน ละไม้ทอง
  การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และชุมชนรอบค่ายตลอดจนประชาชนทั่วไป เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในงานธงฟ้าราคาประหยัด ในค่ายทหารกองทัพภาคที่ 3‏
  กลุ่มแฟนคลับทีมสโมสรพิษณุโลกเอฟซีขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ขุนพลเถิดเทิงคัพ ครั้งที่ 1
  พัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ OTOP, SME
  ราคาการรับซื้อข้าวเปลือกนาปี
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com