ร่วมด้วยช่วยกัน พิษณุโลก

 
 
 

พิษณุโลก เปิดโครงการถนนทำบุญตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย 22 กรกฎาคม นี้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 “ถนนสายบิณฑบาต” เพื่อให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร(ข้าวสุก) เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเริ่มต้นชีวิตวันใหม่
นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทยเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 “ถนนสายบิณฑบาต”เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้หันมาสนใจในการทำบุญตักบาตรเพื่อสั่งสมบุญและทำให้จิตใจแจ่มใสในตอนเช้า โดยเชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร(ข้าวสุก) ในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 05.30-07.00 น. ทุกวัน โดยกำหนดเส้นทางบิณฑบาต จากบริเวณถนนพุทธบูชาหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต่อเนื่องไปยังถนนสวนชมน่าน จรดสะพานเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก โดยเริ่มเปิดโครงการดังกล่าวในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพิษณุโลก ต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและข้าราชการ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า เป็นการเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ การสั่งสมบุญกุศล ทำจิตใจให้แจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะทำงาน ดำรงตนอยู่ในวิถีแบบชาวพุทธ ตลอดถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในประเพณีการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกด้วย


 
ประเด็นอื่นๆ
  ทิ้งขยะไม่เป็นที่
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก เชิญชวนส่วนราชการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนจัดซื้อ จัดจ้างผลิตภัณฑ์ขององค์การทหารผ่านศึก‏
  ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์‏
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการคัดกรองโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เนื่องในวันรณรงค์หัวใจโลก
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำมาก แนะ 7 มาตรการเข้มตัดตอนโรคเพื่อลดการเสี่ยง
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com