Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

เร่งให้ความรู้สถาบันการศึกษาเอกชนการจัดการการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551

วันที่ 02 ธันวาคม 2552 วันนี้ (1 ธันวาคม 2552) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารครูในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500 คน เรื่อง แนวทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้บริหาร และครูนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือจะต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน โรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 และ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน


 
กิจกรรมอื่นๆ
  นครฯ เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลอาหารทะเลและของดีปากพนัง" 21-25 ตุลาคม 55‏
  Big cleaning day 17 ธ.ค.54
  Big cleanig day 17 ธ.ค.54
  Big cleaning day 17 ธ.ค.54
  กกต.นครศรีธรรมราช ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง 9 เขตเรียบร้อยแล้ว โดยคำนึงถึงจำนวนประชากร วิถีชีวิต และพื้นที่ ติดกัน
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
admin@rakbankerd.com