ร่วมด้วยช่วยกัน นครศรีธรรมราช
 
 
 
จุดนี้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขอสัญญาณไฟ เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนขับด้วยความระมัดระวัง...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจาก ผู้ใช้รถใช้ถนน...
ทิ้งขยะริมทางกันเกลื่อนแหล่งรวมเชื้อโรค...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ 2 ...
ผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน ประชุมทีมงานศูนย์ประสานงานฯ จ.นครศรีธรรมราช...
คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน ประชุมทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วย...
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักสงฆ์บ้านคอกวัว อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรี...
พระสุพจน์ เตชพโล เจ้าอาวาสวัดคอกวัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึ...
ขอเชิญ โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ศึกษาเรียนรู้“เมืองจราจรจำลอง” แห่งเดียวของภาคใต้ ...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จัง...
พิธีทำบุญและเปิดศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมร...
เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีทำบุญ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี2558...
ที่ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่ารา...
กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิ...
ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการรักษาควา...
เร่งสร้างผู้ประกอบการเพื่อเป็นนักการตลาดมืออาชีพ...
ที่ห้องประชุม โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรี...
สร้างเครือข่ายครอบครัว ชุมชนแก้ปัญหากระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว...
ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวั...
เชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสั...
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปี 2558...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนาธุรกิ...
ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ รอง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับประธานกรรมการ...
เวลา09.00 น. ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ รอง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสมชาย เกตุชาติ...
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจาก สำนักงานจัดหาง...
จัดโครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)และอาสาพัฒนาชุมชน(อช.)...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจาก นายอภิเชษฐ์ สิ...
นครศรีธรรมราช เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเ...
ที่ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมรา...
สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิให้กับประชาชน ภา...
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากสำนักปฏิบัติธรรม วัด...
งานมหกรรมอาหาร “เมืองคอนฟู้ดแฟร์” ประจำปี 2558...
วันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ...
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >| 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com