ร่วมด้วยช่วยกัน นครศรีธรรมราช
 
 
 
รองนายกอบจ.นครศรีฯ ร่วมประชุมหารือการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่ง...
เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหาร...
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนคว...
เวลา 07.00 น. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาต...
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดพิธีรำลึกและถวายรา...
เวลา 08.30 น. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวางพวงม...
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop...
เมื่อเวลา 11.00 น. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย...
รองนายกอบจ.นครศรีฯ ร่วมลงนามใน“พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)” ในการขับเคลื่อนการจัด...
เวลา 09.00 น. นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามใน “...
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท...
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกั...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จั...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จ...
รองนายก อบจ.เมืองคอนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา " ท่าดีเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำ...
เวลา 08.00 น.ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานในพิธ...
รองนายกอบจ.นครศรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด“โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส....
เวลา 09.00 น. นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพ...
เจ้าหน้าที่ Farmer info นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แนะนำการขายสินค้าทางเว็บรักบ้านเ...
เจ้าหน้าที่ Farmer info นครศรีธรรมราข ลงพื้นที่แนะนำการขายสินค้าทางเว็บ รักบ้านเกิด.คอมให้ร้านเ...
ถ่ายคลิปวีดีโอ การห่อผลส้มเช้งสีทอง ด้วยอุปกรณ์ที่เกษตรกรคิดค้นด้วยตัวเอง ...
เจ้าหน้าที่ FARMER INFO นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ถ่ายคลิปเกษตร เรื่องวิธีการห่อผลส้ม ด้วยอุปกรณ์ท...
แจ้งคนหาย......
คุณจรัญ ชูถนอม ได้แจ้งตามหาญาติ น.ส.สุพรรษา เดชเกิด (เตือน) อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148/1 ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้...
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีสานเสวนาแสดงความคิดเห็นในความต้อ...
เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ ซื่อ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง คร...
ที่ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์คจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่ารา...
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีหล่อเทียนหลอมใจ เนื่องใจเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพ...
เมื่อเวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้มีการป...
บุ๋ม ปนัดดา บรรยายพิเศษพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรร...
นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ น้องบุ๋ม อดีตนางสาวไทย พ.ศ. 2543 ดารา นักแสดง ได้เดินทางมายังจังหวั...
กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คื...
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้...
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >| 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com