ร่วมด้วยช่วยกัน ชุมพร

 
 
 

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอน้ำพอง
 

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2552 นายสมัย บุษราคัม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางอำเภอน้ำพองและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอำเภอน้ำพองร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง จะได้จัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่(บูชาแม่พระโพสพ)และของดีอำเภอน้ำพอง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพองและหอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพอง ทั้งนี้เนื่องจากงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่นั้น ถือว่าเป็นคติความเชื่อที่ว่าเมื่อนำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ควรจะมีการสรรเสริญบูชา และบวงสรวงคุณข้าวคุณน้ำ อันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือเทพาอารักษ์ เพราะข้าวมีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อมวลมนุษย์ จนถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง โดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่า “แม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว” ชาวอีสานจะบูชาก่อนการลงมือทำนา หรือระหว่างการตกกล้าและตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะทำพิธีบายศรีข้าวที่ลานนวดข้าวที่เรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว”
“ชาวอำเภอน้ำพองในพื้นที่ 12 ตำบล ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ติดต่อกันมาจากต่อเนื่องทุกปี การจัดงานจะใช้พิธีพราหมณ์ผสมผสานพิธีสงฆ์หรือพุทธเป็นไปตามความเชื่อและประยุกต์นิยม ทั้งนี้ชาวน้ำพองเชื่อว่าการทำบุญด้วยข้าวจะได้บุญมหากุศลสูงสุด การบริโภคข้าวให้ทำอย่างประหยัดได้ประโยชน์ เมื่อบริโภคอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หรือบูชาเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณข้าวที่เป็นอาหารหลักของมนุษย์นั่นเอง” ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง กล่าวและว่า
การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอน้ำพองในปีนี้ มีเป้าหมาย คือ 1.เป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทำนา และการเกษตรกรรม 3. แสดงความรัก ความสามัคคี ประกอบการทำบุญประเพณี 4. เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
“ในงานนอกจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์ เช่น การบายศรีสู่ขวัญข้าว การบูชาข้าว การรำถวายเทวดาฟ้าดิน ยังมีการแสดงนาฏดนตรีอีสานพื้นบ้าน การประกวดเป่าแคน ดีดพิณและตีโปงลาง การขับร้องสรภัญญะ การจัดแสดงสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า OTOP การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ได้แก่ อายุ 80 ปี ขึ้นไป ตาดี หูดี ฟันดี ช่วยเหลือตนเองได้ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เป็นต้น ประกวดการปรุงอาหารพื้นบ้าน การประกวดของใหญ่ผลงานด้านหัตถกรรม เช่น ไซ จ่อ กระด้ง กระติบข้าว เป็นต้น การประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรรม ประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่พื้นบ้าน พ่อพันธุ์โค – กระบือ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าไปเที่ยวชมได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ นายสมัย บุษราคัม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง กล่าวย้ำในช่วงท้าย”


 
กิจกรรมอื่นๆ
  จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมมหาราชินี
  จังหวัดชุมพรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 1,081 ต้น
  ผบช.ภ.8 ร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด พร้อมของกลาง ยาบ้ากว่า 400,000 เม็ด
  จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
  กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองชุมพร จัดงานวันสตรีไทย
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **
   ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดชุมพร
admin@rakbankerd.com