ร่วมด้วยช่วยกัน ชุมพร

 
 
 

ชุมพร – พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 จังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ อ.สวี ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า 2 หมู่บ้าน เพราะประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น เผยมติที่ประชุมผ่านครบทั้ง 2 หมู่บ้าน
เช้าวันนี้ 13 ก.ค. 54 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอจัดตั้งหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า (เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าเสื่อมโทรม เขต ส.ป.ก. เขตป่าต้นน้ำสำธาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าจำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าชายเลน) โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ฯ ไว้ 2 ประเภท คือ กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น และเป็นชุมชนห่างไกล
สำหรับจังหวัดชุมพร อ.สวี ได้ข้อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่จำนวน 2 หมู่บ้าน กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ทั้ง 2 แห่ง คือขอแบ่งแยกบ้านนาสัก หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อบ้านตาหลัด ตั้งเป็นหมู่ที่ 19 เนื่องจากระยะห่างระหว่างชุมชนของหมู่บ้านเดิมกับชุมชนหมู่บ้านขอตั้งใหม่ มีระยะห่างกันจำนวน 6.5 กิโลเมตร และมีชุมชนหรือที่ทำกินอยู่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งเมื่อแยกออกมาแล้ว จะมีจำนวนราษฎร 649 คน 138 หลังคาเรือน และหมู่บ้านที่ 2 ได้ขอแบ่งแยกบ้านเขาน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อบ้านห้วยพูล ตั้งเป็นหมู่ที่ 20 มีระยะห่างกันจำนวน 7.5 กิโลเมตร และมีชุมชนหรือที่ทำกินอยู่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งเมื่อแยกออกมาแล้ว จะมีจำนวนราษฎร 350 คน 88 หลังคาเรือน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดจั้งหมู่บ้านใหม่ ตามมติ ครม. 14 พ.ค. 2539 ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งจาการจัดจั้งหมู่บ้านใหม่ ก.มหาดไทย จะมีภาระค่าใช้จ่ายที่มีผลผูกพันงบประมาณเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเงินสวัสดิการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลกับงบประมาณโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท้องที่ของแต่ละหมู่บ้าน เช่นเงินกองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เป็นต้น
----------------------------------------
เอกชัย/ข่าว
ส.ปชส.ชุมพร


 
กิจกรรมอื่นๆ
  ชุมพรประกาศเตือนภัยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูง 2-4 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  แจ้งผู้ปกครองท่านใดลูกหลานหาย รับตัวได้ที่ สภอ.เมืองชุมพร
  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อันตราย
  ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี
  แจ้งเตือนการสัญจรผ่านเส้นแยกวัดชุมพรรังสรรค์ (วัดเหนือ) ด้วยความระมัดระวัง
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดชุมพร
admin@rakbankerd.com