ร่วมด้วยช่วยกัน เชียงราย


  สภาพัฒน์ ศึกษาข้อมูลเตรียมพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

         ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
.

สถานที่เกิดเหตุ อ.เมืองเชียงราย
เวลาเกิดเหตุการณ์ 21   มกราคม   2557   14:16:06  น.
  ..
รายละเอียดเหตุการณ์ วันที่ 20 ม.ค.57 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จังหวัดเชียงราย ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ในพื้นที่ชายแดนเป้าหมาย 12 แห่งทั่วประเทศ โดยในภาคเหนือ กำหนดพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพ ความจำเป็น โอกาส ข้อจำกัด ผลกระทบ ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงประเด็นสำคัญต่างๆในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การตลาด การลงทุน อุตสาหกรรมที่เหมาะสม บทบาทความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ศักยภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายเส้นทางคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวใช้เวลารวม 300 วัน จะทำให้ทราบว่าพื้นที่เป้าหมายใดมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบใด ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป การพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษบางประการ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่นักลงทุน เป็นการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การพัฒนากระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย  ประเด็นอื่นๆ
  เชิญร่วมพิธีตานหาพญามังราย
  คืบหน้าปลาลอยตาย
  ช่วยด้วย ปลาในบ่อลอยตายทุกวัน
  จังหวัดเชียงรายจัดประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย พิธีบวงสรวง พิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สา และเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและกาชาด ประจำปี 2558
  คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ
 
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
 1.  กรุณางดเว้น การใช้ถ้อยคำหยาบคาย , ส่อเสียด , ดูหมิ่น , กล่าวหาว่าร้ายผู้อื่น , สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 2.  ทุกความเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลเวบไซต์และสำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น และไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ทางกฎหมายได้
 3.  ทีมงานเวบมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ หรือความเห็นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดเชียงราย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
admin@rakbankerd.com