ร่วมด้วยช่วยกัน ชัยนาท

 
 
 

สศก.ประเมินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกร

วันที่ 18 มกราคม 2553 นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตรร่วมกันในลักษณะนำทำ นำพา ภายใต้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรเกษตร รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืนและถาวรแก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งเป็นศูนย์หลัก ศูนย์เครือข่าย และศูนย์ในสถานศึกษานั้น
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า โครงการนี้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติต่อเพื่อก่อรายได้ให้พออยู่พอกินภายในครอบครัว ก่อเกิดยุวเกษตรกรในโรงเรียน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งได้ และยังพบปัญหาในเรื่องของพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯหลักที่ใช้พื้นที่ของรัฐ และพื้นที่สาธารณะเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ของเกษตรกร จึงไม่สะดวก ต่อการเดินทางมาอบรมหรือใช้บริการ ส่ง ผลให้เกษตรกรขาดความต่อเนื่องในการใช้ ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ
การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและขยายผล เพื่อให้เกษตรกรได้มีสถานที่อบรม และสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรดำรงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพฺเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2553


 
กิจกรรมอื่นๆ
  ชัยนาทเชิญ ปชช. ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารของโรงสีเจริญธัญญทรัพย์
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2556
  เลือกตั้งนายกเล็กตลุก - อบต.บ่อแร่ จ.ชัยนาท หลังเปิดหีบยังเงียบเหงา เหตุฝนตก คาด ปชช. ใช้สิทธิ์เกิน 50%
 
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ

 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 
ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดชัยนาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com