ร่วมด้วยช่วยกัน กรุงเทพมหานคร 102.75 MHz.

 
Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

 
 

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครทหารพรานหญิง 12 อัตรา

วันที่ 11 สิงหาคม 2552       กองทัพภาคที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงจำนวน 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครบ

      1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ใด ภายหลังมิได้
      1.2 เป็นหญิง(โสด) อายุ 18-27 ปี (พศ.เกิดลบ พศ.ปัจจุบัน) มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และน้ำหนักต้องอยู่ในเกษณฑ์ ค่าบีเอ็มไอ (น้ำหนักหาญส่วนสูง)
      1.3 ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (มิใช่การเปลี่ยนแปลงสัญชาติ)
      1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล และไม่อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
      1.5 เป็นผู้เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      1.6 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีการกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

      2.1 ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมสำเนา)
      2.2 ทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดามารดา (หากถึงแก่กรรมให้นำใบมรณบัตร หรือหลักฐานรับรองสถานที่จากทางอำเภอไปประการการสมัครด้วย)
      2.3 บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา)
      2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
      2.5 ใบรับรองแพทย์

3. วิชาที่สอบคัดเลือก

      3.1 ความรู้ทั่วไป
      3.2 พิมพ์ดีดภาษาไทย
      3.3 คอมพิวเตอร์
      3.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด
      3.5 สอบสัมภาษย์

      สนใจสมัครตั้งแต่วันที่ 10-11สค.2552 ณ กองกำลังพล กองทัพภาพที่ 1ถนนราชดำเนินนอก 02-281-8209


 
กิจกรรมอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
 
ความเห็นที่ 0001
รายละเอียด รับสมัครทหารชายเมื่อไรครับ
ผู้ตอบ ทหารกองหนุน
วันที่ - เวลา 2009-11-23 10:24:53

ความเห็นที่ 0002
รายละเอียด ข้าพระพุทธเจ้า จะยอมตายเพื่อรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัย ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จะเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจะปฏิบัติตน ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ
ผู้ตอบ HS1RYQ
วันที่ - เวลา 2010-01-25 21:34:08
 
แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
admin@rakbankerd.com