มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2556

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม มา 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”ประจำปี พ.ศ. 2556 อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 11 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในกรพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น
คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้
1.ทางการเห็น 1 รางวัล 2.ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล
3.ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล
5.ทางสติปัญญา 1 รางวัล 6.ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล
7.ออทิสติก 1 รางวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา อาทิ
1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท
2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยงานราชการ สมาคมมูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นคนพิการจริง
3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องการศึกษา การงาน และอาชีพการดำรงชีวิต และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้
5. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
7. คณะกรรมการโครงการฯหรือคณะทำงานคัดเลือก หรือคณะกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเป็นเงินรางวัลคนละ 10.000 บาท อีกทั้งได้รับประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯจัดพิมพ์

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กทม. 10400 โทร. 0-2345-7391-4 ต่อ 103 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยสามารถดาว์นโหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org

--------------------------------------------------------------------

ชุติมา มณีโชติ/ข่าว


ข่าวอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com