มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์’55

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์’55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนอนาคตของประเทศไทย เกิดความคิดและทักษะที่สร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดการจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับได้ว่ามีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้ง การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นตามนโยบายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการผลิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ปี อันจะเห็นได้จาก กิจกรรม นิทรรศการและผลงาน ที่จัดขึ้นภายในงาน ครั้งนี้
“เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณอาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา , นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย , การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย , ผลงานทางวิชาการกว่า 30 รายการ , ชมการทดลอง , การสาธิตทำผลิตภัณฑ์ , กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล จากคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จำนวน 8 รายการ
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฯ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกและเขตใกล้เคียง อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการให้บริการวิชาการ
ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์ 0-5529-8438 , 0-526-2789 และ 08-1887-9400 โทรสาร 0-5529-8440 หรือ WWW.plc.rmutl.ac.th


ข่าวอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com