รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/2554

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2553/2554 เพื่อจะได้ทราบจำนวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาหารแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั่วถึง นั้น
ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงออกประกาศให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว มาปรับปรุงที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งสถานภาพการประกอบการเกษตร พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ปี 2553/2554 ดังนี้
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้มีการจัดขึ้นทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รับขึ้นทะเบียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2553 และภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาขอขึ้นทะเบียน

หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- ผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พศ.2552
- ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ สถานที่นัดหมาย หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามแต่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะประกาศให้ทราบ
- แบบคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีรายมือชื่อของผู้ขึ้นทะเบียน ผู้รับรอง และเจ้าหน้าที่รับคำร้องขอขึ้นทะเบียน ลงนามกำกับ
- ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถแสดงความจำนงยื่นแบบคำร้องได้ ณ จังหวัดที่ประกอบการเกษตร หรือจังหวัดที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่ใดที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว
- การดำเนินมาตรการของภาครัฐ อาจสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียน และได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ผู้ขอขึ้นทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากการดำเนินงานตามมาตรการของภาครัฐแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
จังหวัดสระบุรี รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/2554 มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนดังนี้
1 ข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2553
2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม -31 ตุลาคม 2553
3 มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2553
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 2553/2554 รอบที่ 2 ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาเอกสารสิทธิ์
สัญญาเช่า
หนังสือรับรองพื้นที่ข้างเคียง


ข่าวอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com