Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

การปลูกหญ้าเลี้ยงวัว  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 11 กันยายน 2551 

เวลา 14.15 น. นายบุญจันทร์ ภิญโญทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 6 สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี ได้แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในเรื่องของการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของวัวแนะนำพันธุ์หญ้าที่เหมาะสม ดังนี้
ลักษณะโค
- วัวที่หนัก 100 กก. ต้องกินหญ้าถึง 30 กก. ใน 1 วัน
- และการเลี้ยงวัว 1 ตัวต้องมีพื้นที่ 2 ไร่ / ปี

หญ้าธรรมชาติ
-หญ้าอ่อน ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน คุณค่าทางอาหาร 8 %
-ช่วงเดือนอื่น ๆ จะเป็นหญ้าแก่ และคุณค่าทางอาหารลดลง

หญ้าพันธ์
1. หญ้าพันธุ์กินนี มีลักษณะใบคล้ายตะไคร้ และมีสารอาหารที่วัวต้องการ 10 % ต้องเก็บเกี่ยวเพื่อให้อาหารวัว เพราะหากปล่อยวัวให้กินเองในสวนหญ้าก็จะเสียหาย และควรเก็บเกี่ยวเดือนละครั้ง และเป็นพันธุ์ที่ทางปศุสัตว์กำลังสนับสนุนให้ปลูกมากที่สุด
2. หญ้าพันธุ์เนเปีย มีลักษณะคล้ายอ้อย มีสารอาหาร 13 % ต้องเก็บเกี่ยวเพื่อให้อาหารวัว
3. หญ้าพันธุ์รูซี่ มีสารอาหาร 14 % และสามารถปล่อยวัวให้เข้ากินหญ้าได้เองโดยไม่ต้องเก็บเกี่ยว

ในการปลูกหญ้าที่เหมาะสมต้องปลูกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนกรกฎาคม จึงจะเหมาะสม
และเกษตรกรที่ต้องการติดต่อขอพันธุ์หญ้าจะต้องรวมกลุ่มและไปยื่นความประสงค์ขอรับพันธุ์หญ้าได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ในอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สูตรอาหารเสริมวัว (ตอนเย็น)
ในตอนเช้าให้นำฟางข้าวมาราดด้วยกากน้ำตาลผสมน้ำหมักทิ้งไว้ แล้วในช่วงเย็นก็นำไปให้วัวกิน จะช่วยให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *1677