Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

ประกิต ตันโสภณ ปลูกผักกางมุ้ง เพื่อสุขภาพตนเองและผู้บริโภค  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 01 เมษายน 2551 

ประกิต ตันโสภณ ปลูกผักกางมุ้ง เพื่อสุขภาพตนเองและผู้บริโภค

บ้านเขานางหงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า ตรงกันข้ามกับเกาะสอง ประเทศพม่า ชาวบ้านจะมีอาชีพทางการเกษตร ปลูกไม้ผล ยางพารา และเกษตรผสมผสาน อีกส่วนหนึ่งก็จะทำประมงชายฝั่ง ณ หมู่บ้านเขานางหงษ์นี้ หนุ่มน้อยวัย 31 ปี นามว่า คุณประกิต ตันโสภณ ปลูกผักกางมุ้ง ในเนื้อที่เกือบ 3 ไร่ ผลิตพืชผักหลายชนิดส่งตลาดระนองได้ตลอดปีจุดเริ่มต้นการปลูกผักปลอดสารพิษ

คุณประกิต ตันโสภณ กล่าวว่า หลังจากจบเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ทำงานอยู่กรุงเทพฯ 1 ปี ด้วยความเครียดเรื่องงานและต้องการเรียนต่อ ทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไปพบแพทย์ รวมทั้งแพทย์ทางเลือก และได้รับคำแนะนำให้ดูแลตัวเอง โดยวิธีธรรมชาติ จึงได้เดินทางกลับระนอง

"เรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะพืชผัก จำเป็นต้องเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษ แต่พืชผักในท้องตลาดมียาฆ่าแมลงมาก มีสารพิษตกค้างสะสมในร่างกายคนเรา และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษที่ระนองหายาก มีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นปลูกผักกางมุ้งเพื่อบริโภคเอง ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้เพิ่ม และเมื่อบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารพิษที่ผลิตเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับ" คุณประกิต บอก

คุณประกิต กล่าวอีกว่า เริ่มต้นเมื่อ 8 ปีก่อน ทดลองปลูกในพื้นที่ ประมาณ 1 งาน ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ต่อมา คุณขวัญตา หล่อเพชร เจ้าหน้าที่เกษตร อำเภอเมืองระนอง มาแนะนำให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผัก และสนับสนุนโรงเรือนผักกางมุ้ง จึงได้ขยายผลต่อจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรือนผักกางมุ้งหลังใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 3 ไร่ จำนวน 2 หลังใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี

พืชผักกางมุ้งปลอดภัยจากสารพิษของคุณประกิต มีหลากหลายชนิด ปลูกสลับกันไป เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักโขมจีน ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักพื้นบ้านต่างๆ รวมทั้ง ตะไคร้ พริก มะระ เป็นต้น โดยเน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ปลูกหมุนเวียนกัน ทำให้มีผักบริโภคและขายในตลาดเมืองระนองตลอดปี ถึงแม้จะมีฝนตกชุกหลายเดือนก็ตาม

ส่วนการดูแลผักกางมุ้ง คุณประกิตกล่าวว่า เน้นการเตรียมดิน การปรับปรุงดิน โดยใส่ปูนขาวโดโลไมต์ ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (ขี้ไก่) เพราะอยู่ใกล้ฟาร์ม และใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลา รวมทั้งน้ำหมักสมุนไพร เพื่อใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชผักด้วยการตลาด มีความต้องการมาก

ผักปลอดภัยจากสารพิษที่ผลิตได้ บริโภคเองเพียงเล็กน้อย ที่เหลือขายเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว โดยนำไปขายที่ตลาดสะพานยูงทุกวัน และขายให้กับกลุ่มคนรักษ์สุขภาพที่สนามกีฬาจังหวัดระนองเป็นประจำด้วย

พืชผักที่ผลิตได้ ขายดี เพราะผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับกระแสสุขภาพ เน้นการบริโภคพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษกันมากขึ้นเกษตรจังหวัดระนอง

ตั้งเป้าขยายผล

คุณวิรัตน์ สมตน เกษตรจังหวัดระนอง ได้นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 47 คน ไปศึกษาดูงานการผลิต การตลาด และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปขยายผลปลูกพืชผักในพื้นที่อำเภออื่น ให้สามารถผลิตพืชผักให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดระนอง

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเกษตร โดยยึดการตลาดนำการผลิต ก่อนปลูกพืชผักชนิดใดก็วิเคราะห์ความต้องการของตลาด เมื่อปลูกแล้วก็ขายได้ดี จุดสำคัญคือ เป็นพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 100% ผู้บริโภคมั่นใจได้ ท่านผู้อ่านไปเที่ยวระนอง เมืองฝนแปดแดดสี่

แวะไปเยี่ยมชมได้ที่ แปลงพืชผักกางมุ้ง บ้านเขานางหงษ์ ติดต่อคุณประกิต ตันโสภณ โดยตรง โทร. (081) 539-5306

วสันต์ สุขสุวรรณ หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน