Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

มะขาวเปรี้ยวยักษ์  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 27 มีนาคม 2551 

มะขามเปรี้ยวยักษ์
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร วันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ กันครับ ซึ่งเป็นมะขามเปรี้ยวที่ฝักใหญ่มาก ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว น้ำหนัก ฝักละ 200 กรัม ถือว่าใหญ่มากครับ แต่ก่อนอื่นขอเล่าประวัติให้ฟังกันสักนิดก่อนว่า มะขามเปรี้ยว เป็นไม้พื้นบ้านไทยขนาดใหญ่ สูงประมาณ 6-20 เมตร ขนาดทรงพุ่มแน่นและแผ่เป็นวงกลม ขนาดประมาณ 18-20 เมตร ลำต้นแข็งแรง มีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนและแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็กซึ่งใช้จำแนกพันธุ์ได้ ปลายกิ่งมักจะห้อยลง โดยปกติแล้ว มะขามถ้าปลูกด้วยเมล็ด จะใช้ระยะเวลาในการเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 10 ปี ส่วนใหญ่แล้วมักนิยมปลูกด้วยการตอนกิ่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียง ปีครึ่งถึง 2 ปีเท่านั้น ก็จะเริ่มให้ผลผลิต โดยฝักสดจะเริ่มเก็บได้ประมาณเดือน ตุลาคม ราคาประมาณ กิโลกรัมละ 5 บาท เดือน มกราคม ฝักเริ่มสุก รับซื้อราคากิโลกรัมละ 15 บาท หากแกะเปลือกเอาเมล็ดออก เป็นมะขามเปียก กิโลกรัมละ 30 บาท นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนมากเลยนะครับ
วันนี้เราขอแนะนำ มะขามเปรี้ยวยักษ์ของครูนิเวชนี้ เป็นมะขามยักษ์ฝักใหญ่ที่ให้เนื้อมากและมีความเปรี้ยวมาก เหมาะที่จะนำไปทำเป็นผลไม้แปรรูป มะขามเปรี้ยวยักษ์ ปลูกง่าย ตายยาก อายุยืนเป็นร้อยปี ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชตัวอื่น ๆ โรคและแมลงรบกวนน้อย ปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำพริกเผา ซึ่งต้องใช้มะขามเปรี้ยวเป็นวัตถุดิบ ต้องไปซื้อจากพม่า ลาว เขมร เพราะมะขามเปรี้ยวในประเทศไทยเราไม่พอ นับว่าอนาคตลาดยังคงสดใส
ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลหรือหาซื้อกิ่งพันธุ์ได้ที่ ครูนิเวช กุลทรัพย์ศักดิ์ จ.กาญจนบุรี โทร(081) 801-6379