Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

วิธีปลูกหอมแบ่งให้ได้ผลดี  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 

เกษตรกรหลายท่านที่ปลูกหอมแบ่งแล้วไม่งาม มีวิธีการปลูก ดูแลรักษา และเก็บผลผลิต ได้ผลดีตามต้องการ

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนะนำว่า หอมแบ่งปลูกได้ดีในดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำได้ดี อยู่ใกล้แหลงน้ำสะอาด ในช่วงการเจริญเติบโตต้องการอากาศเย็นและชื้น ส่วนในระยะลงหัวกลับต้องการอุณหภูมิสูงขึ้น แต่มีความชื้นต่ำ ประการสำคัญแหล่งปลูกควรอยู่ห่างจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชนขนาดใหญ่ และควรมีแหล่งน้ำพอเพียงตลอดฤดูการปลูก เลือกหัวพันธุ์ปลูกที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงปนเปื้อน

พันธุ์ที่นิยมปลูกมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์เขียน โคนต้นเส้นสีเขียวตามแนวยาว เป็นพันธุ์ปลูกง่ายเติบโตเร็ว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 25 วัน เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการและพันธุ์ขาว ที่โคนต้นไม้สีเส้นสีเขียว รูปทรงไม่สวย อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50 วัน

การเตรียมหัวพันธุ์ นำหัวพันธุ์ทำความสะอาด ตัดรากและใบแห้งทิ้ง แกะแยกกลีบออก ระวังอย่าให้เกิดรอยแผล ตัดปลายบนออกเล็กน้อย หุ้มด้วยผ้าขาวบาง รดน้ำเก็บในที่ชื้น ภายใน 2-3วัน รากและใบเริ่มงอกปรากฎให้เห็น อัตราใช้หัวพันธุ์ 60-80 กิโลกรัมต่อไร่

เตรียมแปลงปลูก ไถดะ ตากดินไว้ 1 สัปดาห์ หว่านปูนขาว อัตรา 150-200 กิโลกรัม ต่อไร่ ไถแปรอีก 1-2 ครั้ง ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2 ตัน ต่อไร่ คลุกเคล้าลงดิน ยกแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร ความยาวขึ้นกับความเหมาะสม

การปลูก รดน้ำให้พอชุ่มใช้ระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร ฝังหัวหอมที่งอกรากลงดินลึก 3 ใน 4 และคลุมแปงด้วยฟางข้าว หลังปลูกแล้ว 20-25 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ กระจายให้ทั่วแปลงแล้วรดน้ำตาม หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและอาหารจากต้นหอม

การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุครบ 40-50 วัน ใช้มือถอนขึ้นพร้อมกันทั้งกอ สลัดดินออกจากหัวหอม แต่ระวังอย่าให้หัวและใบช้ำ นำเข้าเก็บในร่ม ห้ามวางไว้กลางแดดบรรจุลงในเข่งหรือตะกร้าที่บุด้วยกระดาษโปร่งหรือใบตอง ป้องกันเกิดรอยแผลที่หัวอีกทั้งให้อากาศถ่ายเทได้ดี การเก็บและขนส่งอย่าให้ปนเปื้อนสิ่งสกปรกอื่น ๆ

แมลงศัตรูของหอมแบ่ง ที่พบการระบาดเสมอ เช่น หนอนกระทู้หอม เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ตัวหนอนเมื่อฟักออกเป็นตัวจะเจาะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงในใบหอม เมื่อเติบโตขึ้นจะกัดกินใบหมดทั้งต้น
วิธีป้องกันกำจัด ให้หมั่นตรวจแปลงเมื่อพบกลุ่มไข่ให้จับทำลาย หากเกิดการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยบาซิลลัส ทูริงเนซิสดับบลิวดีจี อัตรา 60-80 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปิ๊บ เมื่อพบการทำลาย 10% หรือพบกลุ่มไข่ 1 กลุ่ม ต่อ 1 ตารางเมตร และเลิกใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน

โรคสำคัญของหอมแบ่ง คือ โรคเหี่ยวเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดหนึ่งของโรค ใบแก่รอบนอกมีสีเหลือง ภายหลังจะเหี่ยวทั้งต้น เมื่อถอนต้นขึ้นจะหลุดจากดินง่าย เนื่องจากรากถูกทำลายจนหมด และพบเส้นใยสีชมพูของเชื้อรา

วิธีป้องกันกำจัด ไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิม ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน ถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลายทิ้ง ฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวละลายน้ำ อัตรา 1:5 รดลงบริเวณที่เกิดโรค ในไม่ช้าการระบาดของโรคจะหมดไป หากปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้น คุณจะได้หัวหอมที่มีคุณภาพตามต้องการ