เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เตรียมจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก‏

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทลัย พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่สอนศีลธรรมในสถานศึกษาจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 770 รูป เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชี้แจงให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวพุทธ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธด้วยศาสนปฎิบัติทางพระพุทธศาสนา พร้อมนำผลจากการปฎิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำไปเผยแพร่ และน้อมนำถวายเป็นพระกุศล เนื่องในพิธีฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต่อไป


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com