เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประกาศตัวเป็นโรงเรียนสุจริต สร้างเด็กเก่งแต่ไม่โกง

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประกาศตัวเป็นโรงเรียนสุจริต สร้างเด็กเก่งแต่ไม่โกง

วันนี้ ( 18 มิ.ย.56 ) ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมืองพิษณุโลก นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้นำคณะครู นักเรียน 2300 คน ของโรงเรียน ประกาศเป็นโรงเรียนสุจริต ร่วมปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำความดี สร้างคนดีสู่สังคมไทย โดยจัดให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกง และพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง

ทั้งนี้ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องจาก 225 โรงเรียนทั่วประเทศ และคัดเลือก 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ให้โรงเรียนดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตนำร่อง ปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเป็นที่รู้จัก ภายใน 5 ปี พร้อมขยายสู่ชุมชน สำหรับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1.เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และ 3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com