เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


มข.อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นโครงการนำร่องใช้ดำเนินงาน 4 ปี
โดยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น, เทศบาลเมืองบ้านไผ่, เทศบาลเมืองชุมแพ และเทศบาลเมืองพล ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอีสาน
ซึ่งหลักสูตรการสอนภาษาอีสานนั้นครอบคลุมถึงการอ่านและเขียนโดยใช้ตัวอักษรไทยน้อย การสื่อสารการฟัง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตรดังกล่าวคือนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา
รศ.ดร.กิตติชัยกล่าวต่อว่า การส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอีสานนั้นจะผ่านการริเริ่มการจัดงาน “วันอีสาน” โดยจะมีการจัดหา รวบรวม จัดเก็บ แปลความ ถอดความ และเผยแพร่ในรูปแบบของการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน เช่น หมอลำ เพลงลูกทุ่ง บทเพลงตามเทศกาลต่างๆ ด้วยการเชิญนักแสดงพื้นบ้านมาร่วมเปิดการแสดงเพื่อสร้างบทเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างแพร่หลาย
สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายการเวทีไทยเมื่อเร็วๆ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่สืบไป โดยที่เยาวชนคนรุ่นหลังจะได้มาร่วมกันสืบทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งต่อจากนี้ไปทุกคณะที่มีการคิดค้นหรือร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นจะต้องส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในรูปแบบต่างๆ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด
หลังจากรวบรวมผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะประสานออกอากาศเผยแพร่ผ่านรายการเวทีไท โดยนักศึกษาสามารถจัดส่งผลงานหรือรายละเอียดต่างๆ ผ่านคณะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประสานงานรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
ด้านนายโฆสิต สุวิจจิต ประธานที่ปรึกษาบริษัท เวทีไท จำกัด กล่าวว่า การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้านวัฒนธรรมของไทยเผยแพร่สู่สากลสามารถสัมผัสได้แม้จะต่างกันที่ภาษา ซึ่งแนวทางของการนำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่สุดของภาคอีสานจากการรวบรวมและคัดกรองของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเครือข่ายองค์กรที่มีปณิธานเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ และที่สำคัญในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง 4 หน่วยงานจะเชื่อมโยงกันด้วยบทเพลงและวัฒนธรรม เพราะเรื่องการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ไปนอกเหนือจากผลงานเพลงลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของไทยอยู่แล้ว รายการเวทีไทจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานที่ผ่านการคัดกรองจากทั้ง 3 หน่วยงานเพื่อนำมาเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com