เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


จ.พิษณุโลก ประกวดโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนปลูกฝังเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ประกวดโครงการธนาคารขยะโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะรวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปรับฟังการดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ที่เข้าร่วมประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา และตรวจประเมินธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลมีกำหนดออกตรวจประเมินโครงการระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โดดเด่นของจังหวัดพิษรุโลกทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาค รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลงานการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไป

สำหรับโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน การใช้โยชน์จากขยะ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างเยาวชนนักเรียน ครู อาจารย์ ประชาชนและผู้นำในชุมชน โดยมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการประกวดในปี 2554 นี้ จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาตัดสินเมื่อการตรวจประเมินเสร็จสิ้นต่อไป


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com