เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


นครศรีฯ จัดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สร้างความร่วมมือโรงเรียนในเครือข่าย นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ตั้งแต่ปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมกันพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในรูปแบบเครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากทึ่ดี โดยในปี 2553 ได้จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีขึ้น 23 เครือข่าย 183 โรงเรียน ครอบคลุม 4 เขตพื้นที่การศึกษา และจากผลการดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าการทำงานในรูปแบบเครือข่ายได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมทำ ก่อเกิดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนและในเครือข่ายที่หลากหลาย ดังนั้นจึงจัดงานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีขึ้น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่าย การประกวดนวัตกรรมทันตสุขภาพ การประกวด DENTAL SHOW การเสวนาในหัวข้อ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน” พิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโครงการส่งมอบ 28 ซี่ฟันดีสู่ 3 ปีมัธยม อีกทั้งเพื่อร่วมกันแสดงความยินดีแก่โรงเรียนบ้านในถุ้ง และ โรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ชนะเลิศการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2553ด้วย


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com