เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเยาวชนเข้ารับการศึกษาในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ที่วัดท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
-เป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้ารับการอบรม
-เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
-เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
-ได้ใบประกาศวุฒิการศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการพร้อมใบประกาศผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ซึ่งสามารถนำไปสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้
-ได้ฝึกอาชีพระหว่าเรียนด้านต่างๆ สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ เมื่อเรียนจบ
-ได้เรียนรู้งานสารสนเทศ ไอที อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ

คุณสมบัติ
ผู้ที่จะกำลังจะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งชายและหญิง
เป็นเด็กชาย /เด็กหญิง ที่มีความพร้อมและเต็มใจที่จะถืออุโบสถศิล (ศิล 8 ) ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือเลือกที่บรรพชาเป็น สามเณร สำหรับเด็กชายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองผลการเรียน
3. ผลการเรียนครึ่งปี กรณีกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของเด็ก บิดามารดา / ผู้ปกครอง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
5. หลักฐานอื่นๆ ( ถ้ามี)


การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
การรับสมัคร 20 ธันวาคม 31 มกราคม 2554
การประกาศผลการคัดเลือก ไม่เกิน 16 กุมภาพันธ์ 2554
การรายงานตัวและบิดามารดาหรือผู้ปกครองลงนาม วันที่ 23-27 เมษายน 2554
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี 46/4 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร/สาร 045 - 243- 920 เว็บไซต์ www.ubsdc.org ubsdc74@gmail.com ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่นี่


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com