เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน แก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชุมพร 9 ตำบล กว่า 200 คน ร่วมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นในการ ขุดลอก ขุดขยายคลอง กว่า 20 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (4 สิงหาคม 2553) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคมเพื่อร่วมตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพร พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชุมพร 9 ตำบล ร่วมประชุมกว่า 200 คน

โดยโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งระบายน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำให้สามารถไหลออกสู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมและเขตอำเภอเมืองชุมพร โดยการขุดลอกและขุดขยายคลอง เพื่อบังคับและควบคุมปริมาณน้ำในคลองชุมพรที่จะไหลผ่านพื้นที่ชุมชนในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจากการสำรวจสภาพภูมิประเทศจริงของคลองดังกล่าวพบว่า คลองชุมพรมีสภาพที่แคบและตื้นเขินไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกหนักได้ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างและตัวเมืองชุมพรทุกปี

ด้วยเหตุนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14 ได้ศึกษาระบบป้องกันน้ำท่วมให้สอดคล้องกับการจัดการน้ำ โดยช่วงที่ 1 จะเป็นการปรับปรุงขุดลอกและขุดขยายคลองชุมพรจากปากน้ำคลองชุมพรถึงบ้านบางเป้ง ระยะความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 เป็นการขุดคลองผันน้ำและปรับปรุงขุดขยายต่อจากบ้านบางเป้งถึงจุดตัดถนนเอเชีย (คลองนาคราช) ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และช่วงสุดท้ายจะเป็นการขุดลอกคลองจากจุดตัดถนนเอเชีย (คลองนาคราช) ถึงค่ายเขตอุดมศักดิ์ ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร นอกจากนี้จะมีการดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อใช้ในการตรวจวัด ตรวจสอบ วิเคราะห์ พยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมที่มีความแม่นยำเชื่อถือได้มากที่สุดอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอผลกระทบและแนวคิดต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่คลองชุมพรให้เกิดความสำเร็จลงได้ด้วยดี


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com