เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนงานในระดับจังหวัด ต่อไป.

วันนี้ ( 5 ก.ค. 53 ) ที่ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ ธีระจันทรางกูร ปลัดจังหวัดจันทบุรี ได้มาได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและการสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและการสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามคำสั่งของคณะกรรมการฯที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ซึ่งลงนามโดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี มีสาระสรุปโดยรวมหมายถึง สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์คือสื่อที่มีเนื้อหาไม่ขัดหรือละเมิดต่อกฎหมาย มีเนื้อหาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้รับสื่อ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการะบวนการผลิตหรือสร้างสรรค์สื่อทำให้สื่อนั้นมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือพัฒนาคนและพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรกขึ้นในวันนี้ซึ่งหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีการแนะนำคณะอนุกรรมการ พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ และร่วมพิจารณาร่างแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและการสร้างสรรค์จังหวัด พร้อมเสนอแนะการปรับปรุงร่างมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งการเสนอชื่อคณะทำงานในระดับท้องถิ่น


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com