เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ชุมพร มอบธงหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เป็นประธานพิธีมอบธงหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและปฎิบัติการ มหาดไทย CLEAN &SEAL ทำความดี เพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประกาศเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดเข้ารับธงกว่า 1,000 คน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศตส.จ.ชพ) ได้ดำเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ภาคเอกชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่ดำเนินการค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำตัวเข้ารับการบำบัดรักษา โดยจัดให้มีการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรบำบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก สูตรวิทยาลัยลูกผู้ชาย มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนมาก และจะมีการติดตามผลเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกต้องตรงจุด ตรงกลุ่ม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดชุมพร ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน (รั้วชายแดน, รั้วชุมชน, รั้วสังคม, โรงเรียนและครอบครัว) และตามโครงการปฏิบัติการ Clean & Seal ทำความดี เพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ซึ่งขณะนี้จังหวัดชุมพร มีหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถดำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาและประกาศให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติดตามมาตรการ Clean & Seal ได้ครบถ้วนทั้ง 8 อำเภอแล้ว ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้กำหนดให้จังหวัดร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกไปพร้อมกัน และกำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการปฏิบัติการกวาดล้าง (Clean) เครือข่ายยาเสพติดให้หมดสิ้น

สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดของ จังหวัดชุมพร ไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดรุนแรง เนื่องจากไม่มีผู้ผลิต และผู้ค้ารายใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะผู้กระทำความผิดมักใช้ เป็นเส้นทางผ่านในการขนยาเสพติดเพื่อ ส่งต่อไปยังจังหวัดอื่นหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงอาจใช้เป็นที่พักยาเสพติดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพในจังหวัดอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com