เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี หน่วยบริการพื้นฐานชุมพรรับสมัครนักศึกษาใหม่

หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร กศ.บท. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้
*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คน
*นิติศาสตร์ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จำนวน 50 คน
*วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. วิทยาศาสตร์เกษตร (แขนงพืชศาสตร์) 3. ชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาละ 50 คน รวม 250 คน
*วิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 1. บริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 2. บริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 3. บริหารธุรกิจแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4. บริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 1. บริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 2. บริหารธุรกิจแขนงวิชาบริหารทรัพย์พยากรมนุษย์ 3. บริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี 4. การจัดการทั่วไป และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1. บัญชี สาขาวิชาละ 50 คน รวม 450 คน

*** รับสมัคร ณ โรงเรียนศรียาภัย ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น - 16.00 น.
*** จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนศรียาภัย ชุดละ 150 บาท
*** ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 300 บาท
*** สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนศรียาภัย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-355775 และ 077-355466 ต่อ 113 สำนักงานกิจการภายนอก ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี หรือที่ www.sru.ac.th เข้าไป ที่คณะ/หน่วยงาน เลือก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com