เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


เชิญเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้งและแข่นข้นเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2551

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงาน ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่นข้นเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หรือสระพังทอง กำหนดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีรูปแบบแน่นความสวยงาม และประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาชม สมกับสโลแกนของงานที่ว่า “ปราสาทผึ้งงามเป็นหนึ่งด้วยความศรัทรา วิจิตรตระการตาเรืองรอง”
กิจกรรมหลักคือ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, การแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน, การประกวดปราสาทผึ้งโบราณ ปราสาทผึ้งประยุกต์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ, การแสดงแสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, เวลาการแข่นขันเรือยาวประราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือ การทำบุญตักบาตร การประกวดแข่งขันทำพานบายศรี การจักงานพาแลง การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ 8 เผ่า ใน จ. สกลนคร การแข่งขันวิ่ง สสส. ปราสาทผึ้งมินิฮาร์ฟมาราธอน ที่สำคัญยังมีการจัดการเทศกาลของดีของแซบเมืองสกลนคร การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และมี มหรสพทุกคืน

กิจกรรมการประกอบด้วย
วันที่ 10 ตุลาคม 2551 พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
เวลา 07.30 น.
– ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร
– อันเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา 08.00 น.
- วงดุริยางค์นำขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากประติมากรรม ไปตามถนนมรรคาลัย เข้าสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
– เรือทุกลำพร้อมกัน ที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เวลา 08.45 น.
- คณะกรรมการแข่งขันเรือยาวตั้งแถวหน้ากองอำนวยการเวลา
เวลา 09.00 น.
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานฯเคลื่อนเข้าสู้กองอำนวยการ
- อันเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่นขันเรือยาว ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ)
- การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)
เวลา 18.00 น. ร้านจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
- อร่อยกับเทศกาล “ของดีของแซบเมืองสกล”
- ตลาดแลง การแสดงวัฒนธรรม
- การสาธิตการทำปราสาทผึ้ง
- คอนเสิร์ตดาอินโดฟิน
วันที่ 11 ตุลาคม 2551
เวลา 09.00 น.
- การแข่งข้นเรือยาว (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เวลา 12.00 น.
- การแข่งขันเรือพายหาปลา รอบคัดเลือก
เวลา 13.30 น.
- การแข่งขันเรือพายหาปลา รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 14.00 น.
- การแข่งขันเรือยาว รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชการฯ”
เวลา 15.00 น.คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาว พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ

เวลา 15.15 น.
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ
- พิธีกรเชิญประทานในพิธี ประจำแท่นประธานฯ เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาว กล่าวรายงานประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดการแข่นขันเรือยาวฯ
- เชิญธงชาติลงจากยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา 18.00 น.
- ร้านจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
- อร่อยกับเทศกาล “ของดีของแซบเมืองสกล”
- ตลาดแลง การแสดงวัฒนธรรม
- การสาธิตการทำปราสาทผึ้ง
- คอนเสิร์ต บอย พิชเมกเกอร์
วันที่ 12 ตุลาคม 2551 การประกวดพานบายศรี
เวลา 08.30 น.
- คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดพานบายศรีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณสนามมวย ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 09.00 น. การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี
เวลา 16.00 น. คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งโบราณประยุกต์ มาตั้งโชว์ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 18.00 น.
- ร้านจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
- อร่อยกับเทศกาล “ของดีของแซบเมืองสกล”
- ตลาดแลง การแสดงวัฒนธรรม
- การสาธิตการทำปราสาทผึ้ง
- พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง
เวลา 18.30 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณ จัดงานฯ
- พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียน ในพานบายศรี พิธีกรเชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์ จากนั้นพราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญราชการผู้ใหญ่และแขกที่มาร่วมงานฯ
- งานพาแลง
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกาศผลการแข่นขันประกวดพานบายศรี การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- คอนเสิร์ตวงโปงลางสะออน
วันที่ 13 ตุลาคม 2551 พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ ประจำปี 2551
เวลา 15.00 น. ขบวนนำ ขบวนแห่งปราสาทผึ้ง โบราณขบวนชุดการแสดงเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวขบวนเริ่มจากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางศาลาการจังหวัดสกลนคร
เวลา 16.00 น. การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เวลา 17.30 น. ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ
- อันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลงประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์(วงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา 17.45 น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
ประธานในพิธีเปิดกวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และเชิญประธานที่แท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯประจำปี 2551 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง
- เคลื่อนขบวนแห่งปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เข้าสู้วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
- พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 18.00 น. –ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” ตลาดแลง-การแสดงวัฒนธรรม-การสาธิตการทำปราสาทผึ้ง-ประกาศผลการประกวด ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ การตกแต่งรถปราสาทผึ้งและขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ณ เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร-คอนเสิร์ต หมอลำวงใหญ่ คณะรุ่งอีสานบันเทิงศิลป์ และ ไผ่ พงศธร
วันที่ 14 ตุลาคม 2551
พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เวลา 07.30 น.-ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ-ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย-อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล-กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์-พระสงฆ์ให้พร-พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต-เสร็จพิธี
“เพื่อให้งานนี้ยิ่งใหญ่ สมกับคำขวัญของสกลนคร ทางหอการค้าจังหวัด ยังได้จัดเตรียมอาหารของแซบเมืองสกลฯไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม โดยเฉพาะเนื้อโคขุนโพนยางคำ ซึ่งเป็นเนื้อดีมีคุณภาพอันดับสองของโลก และยังมีอาหารอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เช่น ส้มตำ แกงหวาย ไก่ย่าง แกงหน่อไม้ เป็นต้น
โดยในช่วง เทศกาลออกพรรษแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครในปีนี้ คาดว่าจะกระตุ้นธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม และร้านอาหารในจังหวัดสกลนคร คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า 30,000 คนและนำเงินเข้ามาใช้จ่ายหลายล้านบาท”


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย

ความเห็นที่ 0001
รายละเอียด สวยมากแต่ทำไมไม่ยอมเอาที่ที่ใหม่กว่านี้มาบ้างเพราะที่นี้เคยไปทุกที่แล้วคะ
ผู้ตอบ โยโก๊ะจัง
วันที่ - เวลา 2009-06-09 18:47:47

แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com