เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


รู้เรื่องกองทุนเงินทดแทนกับ สนง.ประกันสังคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2551...สำนักงานประกันสังคมร่วมพูดคุย...เรื่องกองทุนเงินทดแทน
*** กองทุนเงินทดแทนโดยสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ทำหน้าที่จ่ายเงินทดแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างเกิดของตนนั้นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือปกป้องผลประโยชน์เพื่อนายจ้าง
ปัจจุบันการขึ้นวงเงินในการรักษานี้สามารถขึ้นวงเงินได้ 4.5 หมื่นบาท จากแต่ก่อนมีวงเงินแค่ 3.5 หมื่นบาท และหากมีการบาดเจ็บรุนแรงสามารถเพิ่มได้อีก 1.1 แสนบาท และสามารถเบิกได้ถึง 2 แสนบาท และถ้าวงเงินในการรักษาไม่พอก็สามารถส่งคำร้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเพื่อพิจารณาเพิ่มได้วงเงินสูงสุดคือ 3 แสนบาท
1. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ กองทุนทดแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนมนการจ่ายเงินทดแทน แทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งประสบความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากงาน
ส่วนกองทุนประกันสังคมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
2. ไปถอนเงินที่โรงพยาบาลตามบัตรฯทำไมต้องจ่ายเงินเอง
ตอบ สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลใดก็ตาม แล้วนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน ไปขอรับเงินคืนได้ที่สำนักประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์การรับคือ กรณีถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน สามารถเปิดเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 500 บาท กรณีใส่ฟันเทียม 1-5 ซี่ จ่ายให้ไม่เกิน 1200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจ่ายให้ไม่เกิน 1400 บาท (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2550)
3. ทำงานและส่งเงินสมทบมา 2 เดือนแล้วทำไมยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิ
ตอบ ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบ 3 เดือนแล้ว โดยการเลือกสถานพยาบาลขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกันตน โดยสำนักประกันสังคมจะส่งบัตรรับรองสิทธิไปให้บริษัทที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ หากผู้ประกันตนที่สบเงินสมครบ 3 เดือนแล้วยังไม่ได้รับบัตรให้รีบติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน เพื่อจะได้ใช้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไป...


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com